< Takaisin

Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin

Julkaisu on tarkoitettu erityisesti yrittäjille ja muille yrityksissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat lisätietoa siitä, miten yrityksen vetovoimaa ja tuottavuutta voisi parantaa. Se tarjoaa ajankohtaisia ja tulevaisuuteen luotaavia oppimisen mahdollisuuksia yrityksen vetovoimaisuutta ja tuottavuutta koskevasta keskustelusta sekä ilmiön käytännönläheisestä tarkastelusta.

Julkaistu: 25.11.2022 Muokattu: 25.11.2022

Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin
Rajahonka, Mervi; Vanhanen, Inka (toim.)

Julkaisu on tarkoitettu erityisesti yrittäjille ja muille yrityksissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat lisätietoa siitä, miten yrityksen vetovoimaa ja tuottavuutta voisi parantaa. Se tarjoaa ajankohtaisia ja tulevaisuuteen luotaavia oppimisen mahdollisuuksia yrityksen vetovoimaisuutta ja tuottavuutta koskevasta keskustelusta sekä ilmiön käytännönläheisestä tarkastelusta.

Asiantuntijapuheenvuoroissa tarkastellaan yritysten vetovoimaa ja tuottavuutta työnantajakuvan kehittämisen ja rekrytointimarkkinoinnin, innovaatiojohtamisen, yrityksen toimintaa ohjaavien periaatteiden ja johtamisosaamisen kautta. Kuusi mielenkiintoista yritystapausta eri toimialoilta avaavat puolestaan yrityksen vetovoimaisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavia asioita. Nämä yritystapaukset edustavat palveluja, rakennustoimintaa, lasi- ja hiilikuitujen valmistusta, terveysteknologiatuotteita ja konepajatoimintaa.

Tämä julkaisu tuo lukijalle vilauksen VEKE – Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savoon -hankkeessa tehtyyn työhön sekä yritysten että palveluntuottajien näkökulmista.

Tekijät

Mervi Rajahonka

Inka Vanhanen

Pekka Berg

Tomi Heimonen

Tanja Karjalainen

Matti Pesonen

Minnariikka Rajala

Susanna Rantanen

Katso lisää julkaisuja

Kaikki julkaisut