Hälytysajo on kansainvälisesti tunnistettu riski mm. potilas-, liikenne- ja työturvallisuudelle ensihoidossa. Tutkimusten mukaan vahingon riski kasvaa aina, kun ajetaan hälytysajoa. Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole vakioitua mallia tai koulutusta hälytysajon suorittamiseksi ensihoidossa. 

Tämän kurssin avulla pyritään vastaamaan edellä mainittuun tarpeeseen tuomalla yhtenäisiä toimintatapoja ensihoitoon hälytysajon turvallisuuden kehittämiseksi. Kurssilla käsiteltävät hälytysajon turvallisuuden varmentamisen toimenpiteet ja hälytysajon miehistöyhteistyö pohjautuvat turvallisuuskriittisiltä aloilta sovellettuun crew resource managementiin (CRM). Lisäksi kurssilla tuodaan esille hälytysajon turvallisuuden nykytilaa ja siihen liittyviä tilastoja. Kurssi on suunnattu Suomessa työskenteleville ensihoidon ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä hälytysajon kouluttajille. 

Antti Jakonen

Kurssin ohjaajana toimii Antti Jakonen. Antti on koulutukseltaan ensihoitaja (YAMK) ja omaa noin kymmenen vuoden työkokemuksen ensihoidon kenttätyöstä. Hälytysajon turvallisuus on Antille erityinen mielenkiinnon kohde ja hän tekee aiheeseen liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Tämän lisäksi Antti toimii ensihoidon tuntiopettajana ja TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla sekä hoitotason ensihoitajana Kymenlaakson sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotella.

Antti Jakonen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutus, Edufication-tiimi sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmi ovat kehittäneet yhdessä kokonaisvaltaisen etäkoulutuksen ensihoitolääketieteestä.

Jouni Nurmi

Koulutus on täysin automatisoitu ja se on opiskeltavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksen pääasiallinen materiaali ovat koulutusvideot, jotka perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon.

Ensihoitolääketieteen koulutuskokonaisuus on jatkuvan kehittämisen kohteena, joten uusia videoita ja päivityksiä aikaisempiin videoihin tulee säännöllisesti. Ensihoitolääketieteen videot soveltuvat ensihoidossa työskenteleville, akuuttihoitotyötä tekeville ja ensihoidon sekä sairaanhoidon opiskelijoiden käyttöön.

As a core competence centre of the Robocoast DIH, UC Kokkola’s focus areas are: Wireless Sensor Networks & IoT, Smart Environment (smart & sustainable manufacturing, monitoring of industrial processes etc), industrial sector includes Chemical & Metal Industry, and Mining. UC Kokkola participates in a wide variety of projects related to different technologies that aid industry and SMEs in digital transformation.

Arctic Drone Labs is a European Commission accredited Digital Innovation Hub (DIH) and coordinated by Oulu University of Applied Sciences (Oamk). It is also part of the Allied ICT Finland network and member of Finnish National RPAS Association and Association of Finnish Defence and Aerospace Industries (AFDA). Arctic Drone Labs focuses primarily on unmanned aircraft and urban air mobility.

Turku Science Park Ltd. and University of Turku have both collaborated with Robocoast in various projects. They have two Digital Innovation hubs: Health DIH and the Maritime DIH. In Robocoast, they specialize in Artificial Intelligence training for businesses and start-ups.

South-Eastern Finland University of Applied Sciences launched a master’s programme in cyber security in 2017 and a bachelor’s programme in 2019. From the very beginning, cyber security education has focused on operational cyber security, including various laboratory exercises.

Centria is a core competence centre of the Robocoast DIH, which focuses on R&D laboratories, and cybersecurity and robotics. We offer services and training for the industrial sector, SMEs in West-Coast of Finland, and other partners in DIH/EDIH network. The main focus of our work is the development of technology transfer concept to make the utilisation of robotics easier for companies.