Hengitys on taito. Ja oikeilla tekniikoilla se parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi enemmän kuin mikään muu taito.

Tämä kurssi opettaa sinulle, miten hengitysjärjestelmä toimii, kuinka voit parantaa sen tehokkuutta sekä miten voit käyttää hengitystä saavuttaaksesi tiettyjä tuloksia. Kurssimateriaali perustuu Oxygen Advantage -järjestelmään, ja harjoitukset sopivat aloittelijoille.

Mikä on opittavaa?

Tämä mikrokurssi antaa sinulle erittäin käytännöllisiä tekniikoita hengityksesi parantamiseen, jotta voit:

 • Parantaa energiatasoja
 • Vapauttaa stressiä
 • Parantaa keskittymistä
 • Parantaa unen laatua
 • Lisätä urheilusuoritusta
 • Tehostaa hapensaantia paremman aineenvaihdunnan saavuttamiseksi

Kuka on opettajasi?

Opettajasi on Tomi Rantanen, hyvinvointivalmentaja, jolla on elinikäinen kiinnostus oppimiseen, itsensä kehittämiseen, terveyteen ja henkilökohtaisiin haasteisiin. Tomi on Oxygen Advantage -ohjelman hengitysohjaaja.

Miten kurssi suoritetaan?

Käy läpi kaikki kurssimateriaalit sivulla näytetyssä järjestyksessä. Aloita esittelyllä pehmeistä taidoista ja siirry sitten yksityiskohtaisempaan sisältöön. Kurssin suorittaminen vie noin 10 tuntia.

Kurssin suorittamiseksi sinun tulee suorittaa kaikki kurssiaktiviteetit. Sinun tulee myös antaa meille palautetta kurssin lopussa. Jokaiseen osioon kuuluu lisää lukumateriaalia ja harjoituksia, joissa suunnittelet omia lyhyitä opetustilaisuuksiasi. Kun kaikki nämä osat on suoritettu ja olemme vastaanottaneet palautteesi, tarkistamme, että kaikki on suoritettu, ja valmistamme sinulle todistuksen. Ole kärsivällinen, sillä saattaa kestää noin viikon lähettää todistus sähköpostitse.

Onko kysyttävää?

Toivomme, että nautit kurssista! Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa Edufication@xamk.fi. Yritämme vastata sinulle mahdollisimman pian.

📝 Älä unohda antaa kurssipalautetta kurssin lopussa saadaksesi todistuksen.

Breathing is a skill. And with the right techniques, it will improve your overall wellbeing more than any other skill. 

This course teaches you how the respiration system functions, how you can improve its efficiency, as well as how to apply the breath to acquire specific results. The course material is based on the Oxygen Advantage system and the exercises are suitable for beginners.

What you’ll learn?

This micro course gives you very practical techniques for advancing your breathing to:

 • Improve energy levels
 • Release stress
 • Focus better
 • Improve sleep quality
 • Boost athletic performance
 • Increase oxygen delivery for better metabolism

Who is your instructor?

Your instructor is Tomi Rantanen, a wellness coach with a lifelong interest in learning, self-improvement, health and personal challenges. Tomi is an Oxygen Advantage program Breathing Instructor.

How to pass?

Work your way through all the course material in the order displayed on the page. This way you will start with the introduction to soft skills and then move on to the more detailed content. It should take you about 10 hours to complete this course.

To pass this course, you will need to complete all the course activities. You will also need to give us some feedback at the end of the course. Each section includes additional reading material and exercises in which you are supposed to plan your own short teaching sessions.
Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

📝 Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutus, Edufication-tiimi sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmi ovat kehittäneet yhdessä kokonaisvaltaisen etäkoulutuksen ensihoitolääketieteestä.

Jouni Nurmi

Koulutus on täysin automatisoitu ja se on opiskeltavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksen pääasiallinen materiaali ovat koulutusvideot, jotka perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon.

Ensihoitolääketieteen koulutuskokonaisuus on jatkuvan kehittämisen kohteena, joten uusia videoita ja päivityksiä aikaisempiin videoihin tulee säännöllisesti. Ensihoitolääketieteen videot soveltuvat ensihoidossa työskenteleville, akuuttihoitotyötä tekeville ja ensihoidon sekä sairaanhoidon opiskelijoiden käyttöön.

Soft skills are interpersonal skills like emotional skills, team-working or problem-solving skills. These skills are essential for children both now and later in their life. Therefore they should be taught at school.

This course is about soft skills. You will learn what soft skills are as well as why and how you can teach them to your students.

What you’ll learn?

After completing the course, you’ll know how to recognize soft skills. Additionally, this micro course gives you very practical ideas of how to teach soft skills to students at various class levels.

Who is your instructor?

Kati Keski-Mäenpää has a doctoral degree in education, with a focus on pedagogy and teacher training.

This course is produced by Learning Scoop in partnership with Edufication. Learning Scoop is a Finnish company specializing in educational study tours, online courses, and in-service training programs for teachers, principals, and early childhood education professionals both in Finland and abroad. Learning Scoop aims to find the best practices in Finnish education and empower teachers and schools worldwide for better learning.

What’s in the course?

 • Introduction to soft skills
 • How to teach communication skills?
 • How to teach creativity?
 • How to teach emotional skills?
 • How to teach problem-solving?
 • How to teach teamwork?
 • Conclusions

Work your way through all the course material in the order displayed on the page. This way you will start with the introduction to soft skills and then move on to the more detailed content. It should take you about 10 hours to complete this course.

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities. You will also need to give us some feedback at the end of the course. Each section includes additional reading material and exercises in which you are supposed to plan your own short teaching sessions.
Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

Tervetuloa Kyberturvallisuus tutuksi – johdatus perusteisiin -mikro-opintokurssille.

SISÄLTÖ

Suoritettuasi opintokokonaisuuden opit kyberturvallisuuden ja kyberhygienian perusteita. Kokonaisuus koostuu kuudesta videosta, niihin liittyvistä itsenäisistä pohdintatehtävistä sekä lisämateriaalista.

Osio 1 tutustuttaa sinut lyhyesti ja ymmärrettävästi kyberturvallisuuden ja kyberhygienian käsitteisiin, joiden pohjalta voit arvioida omaa toimintaasi itsenäisten pohdintatehtävien pohjalta.

Osiossa 2 tarkastellaan kyberturvallisuutta ytimekkäästi yrityksiin liittyvien riskien, kyberhygienian, inhimillisten tekijöiden sekä kriittisen infrastruktuurin näkökulmista.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat projektipäällikkö Vesa Tuomala ja kyberturva-asiantuntija Tuomas Heikkinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Logistiikan ja merenkulun -yksiköstä.

ARVIOINTI

Tämä kurssi itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu kokonaisuus. Kurssista ei saa arviointia, opintopisteitä eikä todistusta. Voit antaa palautetta kurssista ja sen sisällöstä kurssin lopussa.

KYSYMYKSIÄ?

Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista tai pedagogisesta sisällöstä, kysy meiltä sähköpostitse edufication@xamk.fi. Pyrimme vastaamaan viikon kuluessa.

Toivotamme sinulle mielenkiintoista oppimiskokemusta!

Tervetuloa Lyhyt johdanto droneteknologiaan -mikro-opintokurssille.

SISÄLTÖ

Mikro-opintokokonaisuus koostuu kolmesta videosta, jotka toimivat lyhyenä johdantona droneteknologiaan. Kurssilla tutustutaan lyhyesti dronejen historiaan, tekniikkaan, käyttömahdollisuuksiin ja kesällä 2023 voimassa olevaan lainsäädäntöön.

OPETTAJA

Kouluttajana toimii projektipäällikkö Harri Sane, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NELI-tutkimusyksiköstä (Logistiikka ja merenkulku).

ARVIOINTI

Tämä kurssi itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu kokonaisuus. Kurssista ei saa arviointia, opintopisteitä eikä todistusta. Voit antaa palautetta kurssista ja sen sisällöstä kurssin lopussa.

KYSYMYKSIÄ?

Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista tai pedagogisesta sisällöstä, kysy meiltä sähköpostitse edufication@xamk.fi. Pyrimme vastaamaan viikon kuluessa.

Toivotamme sinulle mielenkiintoista oppimiskokemusta!

Oletko arjessasi tehoton, ja tunnet itsesi väsyneeksi? Tuntuuko sinusta, että joudut elämään väärässä rytmissä? Tällä kurssilla saat tähän apukeinoja!

Tämän mikrokurssin avulla saat tietää kronotyyppisi ja opit muokkaamaan työtäsi perustuen omiin energiatasoihisi. Näin edistät omaehtoisesti jaksamistasi, sekä työelämäsi laatua ja tuottavuutta.

Sisältö

Tämä mikrokurssi koostuu kuudesta moduulista, jotka sisältävät videoita, tekstejä, aktivointitehtäviä ja testejä. Kurssin työmäärä on noin 10 tuntia.

 1. Johdanto
 2. Vuorokausirytmit ja kronotyypit
 3. Vuorokausirytmiin vaikuttaminen
 4. Työn tuunaaminen
 5. Energiatasoihin perustuva työn tuunaaminen
 6. Yhteenveto

Tehtävät

Jokainen moduuli sisältää yhden pakollisen tehtävän, testin tai pohdinnan. Lisäksi tarjolla on paljon extra-materiaaleja. Voit suorittaa tehtäviä useita kertoja ja tutustua itseäsi kiinnostaviin aiheisiin, mutta suosittelemme käymään moduulit läpi alkaen ensimmäisestä. Näin aloitat perusasioista ja siirryt edistyneempiin aiheisiin.

Kurssin isoin tehtävä on ensimmäisessä moduulissa esiteltävä “Energiatasokaavio”. Kannattaa alkaa täyttää sitä jo kurssin alussa. Tämän tehtävän palautus ja pohdinta tapahtuu viimeisessä moduulissa. Lisäksi viimeisen moduulin kurssipalaute on pakollinen tehtävä.

Kurssin tehtävät ovat vain omaa oppimistasi varten, eikä vastauksia käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen tai jaeta kolmansille osapuolille.

Arviointi

Mikrokurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty. Sertifikaatin vastaanottaminen sähköpostitse edellyttää kaikkien pakollisten toimintojen hyväksyttyä suorittamista.

Mitä opit?

Kurssin suorittamisen jälkeen:

 • Tiedät oman kronotyyppisi, eli missä määrin olet aamu- tai iltarytminen
 • Pystyt sopeuttamaan vuorokausirytmiäsi erilaisiin aikatauluihin
 • Osaat tuunata työtäsi itsellesi miellyttävämmäksi
 • Huomioit energiatasojesi vaihtelut arjessasi paremmin

Opettajat

Opettajanasi toimii Xamk Active Life Labin TKI-asiantuntija Marko Tanskanen (LitM, KTM). Kurssimateriaalien kokoamisessa ovat auttaneet myös Susanne Kumpulainen (LitT), Tanja Mäkelä (YTM) ja Heini Kortesluoma (TH). Opettajilla on laaja-alainen kokemus erilaisissa liikunta-alan tutkimus-, opetus- ja valmennustehtävissä, sekä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Kysymyksiä?

Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista tai pedagogisesta sisällöstä, kysy meiltä sähköpostitse edufication@xamk.fi. Pyrimme vastaamaan viikon kuluessa.

Toivotamme sinulle mielenkiintoista oppimiskokemusta!

CARVE-hanke

Tämä mikrokurssi perustuu Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Labin CARVE-hankkeessa kerättyyn tietoon. Kurssi on yksi hankkeen lopputuotoksista ja se mukailee hankkeessa toteutettujen yritysten kehittämisprosessien sisältöjä.

CARVE – Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella -hankkeen tavoitteena oli edistää kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasolla Etelä-Savon alueella. Yksilötasolla työntekijöitä opastettiin muun muassa uudenlaiseen työn tuunaamiseen, joka perustuu oman henkilökohtaisen vuorokausirytmin optimoimiseen.

Kehittämistyö muodostui yrityksille järjestetyistä kehittämisprosesseista, joihin sisältyivät alkukyselyt- ja mittaukset hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä. Mittausten jälkeen järjestettiin henkilökohtaiset palautekeskustelut, joissa työntekijät saivat yksilöllisiä vinkkejä työhyvinvointinsa edistämiseen työn tuunaamisen avulla. Lisäksi järjestettiin yrityskohtaisia CARVE-työpajoja, joissa käsiteltiin työyhteisön mittaustuloksia sekä mittaustulokset huomioivaa työn tuunausta yksilö- ja organisaatiotasolla. Näiden lisäksi järjestettiin avoimia seurantatyöpajoja, joiden teemoiksi valikoitui tarpeiden perusteella stressi ja palautuminen, hyvän yöunen edistäminen sekä vuorotöihin sopeutuminen. Kehittämisprosessin päätteeksi järjestettiin loppukyselyt, uusintamittaukset sekä palautetilaisuudet. Aloitus- ja loppukyselyt sisälsivät myös työn tuottavuuden arviointia (QWL – Quality of Working Life).

Hankkeessa tehtiin kansainvälistä yhteistyötä belgialaisen KU Leuven yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. -tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeen toteuttajana toimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Hanke toteutettiin ajalla 1.6.2019-30.9.2021. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja mukana olevat organisaatiot.

Lisätietoja hankkeesta: www.xamk.fi/carve

Welcome to the Micro Course where you will learn the fundamentals of kettlebell training!

Kettlebell is one of the most versatile tools in strength training if the techniques are executed correctly. In this course, we will go through those critical foundational movements.

What you’ll learn?

After this course, you can answer these questions:

 • What is the history of kettlebells?
 • What qualities of strength you can develop with a kettlebell?
 • What are the foundational kettlebell movements and the critical technical main points?
 • What effective supplemental lifts you can use to strengthen the whole body?
 • On what does the kettlebell programming base?

Who is my instructor?

Your instructor is Jouni Korhonen, Master of Sport Science. Jouni walked into a gym for the first time in 1994 and has over 20 years of expertise in the fitness and sports industry. He has worked as a lecturer, instructor, and coach, and still continues the tireless pursuit of teaching and coaching the critical basics of strength training.

What’s in the course?

The workload of this Micro Course is around 10 hours, depending on your previous knowledge and understanding of strength training. This Micro Course consists of 12 parts which include videos, links, activating tasks, and quizzes.

 • Introduction
 • Course materials
 • History of kettlebell
 • Applications of kettlebell
 • Foundational movements
 • Supplemental lifts: Upper body
 • Supplemental lifts: Lower Body
 • Supplemental lifts: Core
 • Basic programming
 • Conclusion of the course

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities and get at least 75% of them correct. You will also need to give us some feedback at the end of the course.

Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check all everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Health and injury disclaimer


In no event shall Xamk and its subsidiaries or affiliates be liable for any direct, incidental, consequential, or indirect damages or claims arising out of your participation in the course.

As a participant in the course, I have read and understood the rules below, and agree to abide by them:

I understand that there is always a risk of injury from exercise. I am aware of and accept the risks of accidents and injuries related to the training. I release Xamk and the course planners from all liability for any injuries or damage to my property that may result from the training.

In case I have any reason to suspect a health problem of any kind, I will seek for examination before starting exercising and attending the course. I understand that all medical appointments, checks, and tests on my health will be at my own expense.

I understand that everyone who participates in independent exercises is responsible for their own insurance coverage in case of possible injury or damage.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

We need to pay more attention to women’s health and help prevent the development of non-transmittable diseases, such as cancer.

Breast cancer is the most common cancer in women as well as the most common cause of cancer deaths worldwide. Breast cancer is a disease that usually occurs in women, but approximately 1 percent of breast cancers occur in men, too. It has surpassed lung cancer as the most commonly diagnosed cancer. By 2040, the incidence rate of breast cancer will increase by more than one-third, and, in reality, this means more than 3 million new cases, each year.

What you’ll learn?

You will learn more about the prevention of breast cancer and why it is important to get to know your own body and breasts. In this course, you will increase your own awareness of your body and learn why it is important to do regular self-examinations of your breasts. You’ll also learn how to do a self-examination of your breasts.

Who is your instructor?

Your instructor is Tuulia Litmanen. She holds a degree in Nursing Science and specialised in teacher training in health sciences. Tuulia is interested in promoting the health of people of all ages.

What’s in the course?

In part 1, you’ll go through the course introduction, and there will be a short pre-test about your own existing knowledge.
In part 2, you’ll go through the theory of breast self-examination and why it is important. You’ll learn more about the different risk factors for breast cancer and how your lifestyle can play an important role.
In part 3, we will practice breast self-examination together, and there will be a short quiz to see what you have learnt.
Work your way through all the course material in the order that it is displayed on the page. This way you will start with the basics and then move on to the more challenging topics. It should take you about 10 hours to complete this course.

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities and get at least 75% of them correct. You will also need to give us some feedback at the end of the course.

Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check all everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

This course is produced by Exporting Expertise and Know-how from the South-Savo project. This project is implemented in cooperation between three educational institutions in the region (Xamk, Esedu, and SAMIedu). The project is funded by South Savo Regional Council from the European Regional Development Fund for the period 2019-2021. One of the goals of the project is to develop export cooperation between educational, research, and development organizations in the South Savo region.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

Welcome to the Micro Course where you will learn the fundamentals of weightlifting movements!

Weightlifting is one of the most versatile tools in strength training if the techniques are executed correctly. In this course, we will go through those critical foundational movements.

What you’ll learn?

After this course, you can answer these questions:

 • What is the history of weightlifting?
 • What qualities of strength you can develop with weightlifting?
 • What are the foundational weightlifting movements and the critical technical main points?
 • What effective supplemental lifts you can use to strengthen the whole body?
 • On what does the weightlifting programming base?

Who is your instructor?

Your instructor is Jouni Korhonen, Master of Sport Science. Jouni walked into a gym for the first time in 1994 and has over 20 years of expertise in the fitness and sports industry. He has worked as a lecturer, instructor, and coach, and still continues the tireless pursuit of teaching and coaching the critical basics of strength training.

What’s in the course?

The workload of this Micro Course is around 10 hours, depending on your previous knowledge and understanding of strength training. This Micro Course consists of 5 parts which include videos, links, activating tasks, and quizzes. Introduction and history of weightlifting

 • Squat
 • Snatch
 • Clean
 • Jerk

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities and get at least 75% of them correct. You will also need to give us some feedback at the end of the course.

Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check all everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Health and injury disclaimer


In no event shall Xamk and its subsidiaries or affiliates be liable for any direct, incidental, consequential, or indirect damages or claims arising out of your participation in the course.

As a participant in the course, I have read and understood the rules below, and agree to abide by them:

I understand that there is always a risk of injury from exercise. I am aware of and accept the risks of accidents and injuries related to the training. I release Xamk and the course planners from all liability for any injuries or damage to my property that may result from the training.

In case I have any reason to suspect a health problem of any kind, I will seek for examination before starting exercising and attending the course. I understand that all medical appointments, checks, and tests on my health will be at my own expense.

I understand that everyone who participates in independent exercises is responsible for their own insurance coverage in case of possible injury or damage.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

Our emotions and how we deal with them affect both our personal and professional lives in more ways than one. It impacts our physical & mental health, our performance at school or work, our relationships, and our overall well-being.

This course uses a simple approach to systematically develop your ability to understand and manage emotions and build stronger relationships. It introduces the necessary concepts and skills that make up emotional intelligence and provides simple actionable strategies to develop these skills and apply them in your everyday life.

During the course, you will become more aware of your own emotions through observation and self-reflection exercises. You’ll also create your own personalised action plan to deal with your emotions and respond appropriately to the emotions of others. Additionally, you gain important insights into how to deal with common dysfunctional emotions such as anger and stress. While learning how to build and maintain strong relationships by developing your empathy and active listening skills.

This course is ideal for those who want to better understand and manage their emotions, and build successful relationships. In the long run, the knowledge gained and skills learned during the course provide multi-dimensional benefits in both your personal as well as professional lives.

What you’ll learn?

After completing the course, you’ll be able to:

 • Become more aware of your own emotions and learn how to manage them better
 • Become socially aware of the emotions of others by developing skills such as empathy and active listening
 • Use the understanding of your own emotions and those of others to develop and manage relationships more successfully

Who is your instructor?

Surabhi Bhuskute who is a University Teacher, Corporate Trainer, and Facilitator with a PhD in Human Resource Management and a decade of experience in teaching, training & HR consulting.

What’s in the course?

It is a self-paced, beginner’s level course that includes short videos and tasks that help you to apply the knowledge gained personally. The micro-course is made up of 5 modules:

 • Module 1: Introduction
 • Module 2: Understanding your own emotions
 • Module 3: Managing your emotions
 • Module 4: Understanding the emotions of others
 • Module 5: Managing Relationships

Work your way through all the course material in the order that it is displayed on the page.

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities and get at least 75% of them correct. You will also need to give us some feedback at the end of the course.

Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check all everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

test test test

Welcome to the Micro Course where you will learn the fundamentals of strength training movements!

Nowadays almost everybody focus on singular movement techniques and gets overwhelmed because there is infinite amount of different movements and opinions about how to perform those. But when you know the principles of human movement patterns and fundamental movements and applications, you know the basics of EVERY strength training movement.

Content

The workload of this Micro Course is around 10 hours, depending on your previous knowledge and understanding of strength training. This Micro Course consists of 12 parts which include videos, links, activating tasks and quizzes.

 • Introduction
 • Course materials
 • Principles that affect every strength training movement
 • The biomechanics of human movement patterns
 • The biomechanics of hip hinge
 • The biomechanics of squat
 • The biomechanics of push
 • The biomechanics of pull
 • The biomechanics of lunge
 • The biomechanics of loaded carry
 • The biomechanics of core
 • Conclusion of the course

Tasks

Completing this course involves 1 mandatory test and 1 mandatory course feedback. Please go them through in the order of the Content page. This way you start with the basics and move on to the more challenging topics.

Assessment

The Micro Course is assessed on the scale Pass/Fail. Receiving a certificate via email requires completing all mandatory activities, and at least 50% of them correctly.

Skills you gain

After this course you can answer these questions:

 • Whats wrong in current situation when trying to learn/coach strength training exercises? ?
 • Why it is important and beneficial to know the basic principles of exercise execution?
 • Why it is important and beneficial to know the biomechanics of human movement patterns?
 • What means movement progression/regression and why it’s important?
 • What are the fundamental movements and how you execute those in every movement patt

About the instructor

Your instructor is Jouni Korhonen, Master of Sport Science. Jouni walked into a gym for the first time in 1994 and has over 20 years of expertise in the fitness and sports industry. He has worked as a lecturer, instructor, and a coach, and still continues the tireless pursuit of teaching and coaching the critical basics of strength training.

Health and injury disclaimer

In no event shall Xamk and its subsidiaries or affiliates be liable for any direct, incidental, consequential or indirect damages or claims arising out of your participation in the course.

As a participant in the course I have read and understood the rules below, and agree to abide by them:

 • I understand that there is always a risk of injury from exercise. I am aware of and accept the risks of accidents and injuries related to the training. I release Xamk and the course planners from all liability for any injuries or damage to my property that may result from the training.
 • In case I have any reason to suspect a health problem of any kind, I will seek for examination before starting exercising and attending the course. I understand that all medical appointments, checks and tests on my health will be on my own expense.
 • I understand that everyone who participates in independent exercises is responsible for their own insurance coverage in case of possible injury or damage.

Questions

In case of questions on the course material or pedagogical content, please ask us through the email Edufication@xamk.fi. We aim to answer within a week, and wish you an enjoyable learning experience.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

Laitetaan yhdessä stoppi kissakriisille. Jokainen meistä voi vaikuttaa.

Tämä kurssi perehdyttää sinut ymmärtämään Suomen kissakriisiä ja vaikuttamaan kodittomien kissojen tulevaisuuksiin vapaaehtoistyöllä. Yhdessä muutamme kissojen kohtelun Suomessa.

Suomessa ollaan luomassa vuosina 2021-2022 uusi eläinten hyvinvointilaki, joka tulee voimaan vuonna 2023. Lakimuutoksien vaikutuksien varmistamiseksi, tulee lähivuosina levittää rohkeasti tietämystä kissakriisin ilmenemisestä sekä lisätä kokeneiden eläinsuojeluaktiivien määrää. Yhdessä aloitamme uusien toimintamallien jalkauttamisen paikallistyöllä, sekä kasvatamme auttamisverkostoa ja sen yhteistyötä populaatiokissojen hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Mitä voit oppia?


Kurssin suoritettuasi sinä:

 • Ymmärrät miksi kissakriisi on ajankohtainen ja tärkeä asia ratkaistavaksi
 • Tiedostat miksi vapaaehtoisille on niin suuri tarve ja miten voit auttaa
 • Sisäistät miksi yksilön vastuu ja vaikutus ovat merkittävä osa kissakriisin ratkaisua
 • Löydät omat keinosi auttaa
 • Voit aloittaa vaikuttamaan kissakriisiin käytännön toimilla
 • Verkostoidut kissakriisin ratkaisemisessa mukana olevan eläinsuojeluyhteisön kanssa

Lähde sinäkin vaikuttamaan kodittomien kissojen tulevaisuuteen ja nostetaan yhdessä kissojen arvostus kissojen ansaitsemalla tasolle.

Kuka on ohjaajasi?


Ohjaajasi on Sari Metsälä, informaatio- ja hyvinvointiteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut tradenomi, joka kouluttaa ja tukee työkseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajia opetusteknologiassa, ja joka on toiminut Kouvolassa paikallisen yhdistyksen eläinsuojelutoimijana jo 15 vuotta. Hänelle Suomen kissakriisiin puuttuminen, hoitaminen, ja sen tehokas ennaltaehkäisy ovat elämäntyö.

Mitä kurssi sisältää?

 • Osa 1: Kissakriisi tutuksi
 • Osa 2: Eri toimijoiden erilaiset roolit
 • Osa 3: Keinot auttaa ja kuinka tehdä se

Käy läpi koko kurssimateriaali siinä järjestyksessä, kuin se näkyy kurssilla. Tällä tavalla aloitat perusteista ja siirryt sitten haastavampiin aiheisiin. Tämän kurssin suorittamiseen kuluu noin 4 tuntia.

Kuinka läpäiset kurssin?


Tämän kurssin läpäisemiseksi sinun tulee suorittaa kaikki kurssin tehtävät ja saada niistä vähintään 75 % oikein. Sinun tulee myös antaa meille palautetta kurssin lopussa.

Kun kaikki nämä osat on suoritettu ja olemme saaneet palautteesi, tarkistamme, että kaikki on tehty, ja valmistelemme todistuksesi. Ole kärsivällinen, sillä voi kestää noin viikon ennen kuin lähetämme sinulle todistuksen sähköpostitse.

Onko sinulla kysyttävää?


Toivomme, että nautit kurssista! Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä osoitteessa Edufication@xamk.fi. Yritämme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

You will learn Finnish Basics 2 and about life in Finland with modern stories and interactive tasks.
You will know the following:

 • vocabulary, such as food names, time, music, and close family members
 • verb groups 2 – 5
 • genitive, inessive and adessive cases
 • object

What you’ll learn?

After completing the course, you will be able to speak, understand and write some Finnish.

Who is your instructor?

Your instructor is Reija Lindlöf: Master of Social Sciences (with the focus in communications) and Bachelor of Arts (with the focus in Finnish language).
Illustrator of the course is Erja Levikari: Bachelor of Culture and Arts.

What’s in the course?

 • Date again: verb group 2, food & drinks, and time
 • Midsummer: family and genitive, inessive & adessive cases
 • Festival: verb group 3, i-words and object
 • Night in the music festival: verb groups 4 & 5 and expressions couple & many

Work your way through all the course material in the order that it is displayed on the page. This way you will start with the basics and then move on to the more challenging topics. It should take you about 10–15 hours to complete this course.

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities and get at least 75% of them correct. You will also need to give us some feedback at the end of the course.
Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check all everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

You will learn Finnish basics and about life in Finland with modern story and interactive tasks. You will learn the following:

 • alphabet & pronunciation most common phrases
 • vocabulary, such as electronics, drinks and numbers
 • vowel harmony
 • partitive case
 • verb group 1

What you’ll learn?

After completing the course, you will be able to speak, understand and write a little Finnish.

Who is your instructor?

Your instructor is Reija Lindlöf: Master of Social Sciences (with the focus in communications) and Bachelor of Arts (with the focus in Finnish language).
Illustrator of the course is Erja Levikari: Bachelor of Culture and Arts.

What’s in the course?

 • Aino (young woman waiting for the summer): alphabet and pronunciation
 • Ville (young man waiting for festivals): verb “olla” (to be) and sounds ä & ö
 • Match (in Tinder): vowel harmony and verb “asua” (to live)
 • Good match: numbers
 • Hobby (Aino and Ville in spare time): hobbies, days of week and verb group 1
 • Date (Cafeteria): phrases, colors, drinks, baked goods and partitive case

Work your way through the all the course material in the order that it is displayed on the page. This way you will start with the basics and then move on to the more challenging topics. It should take you about 10 – 15 hours to complete this course.

How to pass?

To pass this course, you will need to complete all the course activities and get at least 75% of them correct. You will also need to give us some feedback at the end of the course.

Once all those parts are completed and we have received your feedback, we will check all everything is completed and prepare your certificate. Please be patient, as it might take us about a week to email your certificate to you.

Any questions?

We hope that you enjoy the course! If you have any questions about the course material, please do not hesitate to contact us at Edufication@xamk.fi. We will try to get back to you as soon as possible.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

Tutkimukset osoittavat, että ennakointia hyödyntävät yritykset ovat kannattavampia ja kasvavat nopeammin kuin yritykset keskimäärin. Kuitenkin hyvin harva yritys hyödyntää ennakointia systemaattisesti.

Tämän kurssin avulla opit ennakoinnin perusteet ja ymmärrät, miten voit huomioida toimintaympäristön muutosilmiöitä omassa liiketoiminnassasi. Kurssi on suunnattu erityisesti pienille yrityksille, mutta sopii ennakointiosaamisen kasvattamiseen laajemminkin. Paras hetki aloittaa ennakointi ja tuoda hyödyt osaksi omaa päätöksentekoasi on nyt!

Mitä opit?

 • Ymmärrät, mitä ennakointi tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on yrityksille.
 • Perehdyt muutosilmiöistä kertoviin lähteisiin ja osaat etsiä merkkejä muutoksesta omasta toimintaympäristöstäsi.
 • Haastat omaa tulevaisuuskuvaasi ja harjoittelet vaihtoehtojen näkemistä skenaarioiden avulla.
 • Tutustut keskeisiin tulevaisuustyöskentelyn menetelmiin ja pohdit, miten niitä voisi hyödyntää omassa arjessasi.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu neljästä eri teemasta, jotka ovat:

 • Ennakointi tutuksi
 • Toimintaympäristö muutoksessa
 • Tulevaisuuden mahdollisuudet
 • Tulevaisuuteen vastaaminen

Jokainen teema sisältää 1­–4 lyhyttä videota ja kirjallista materiaalia. Kurssin alussa ja lopussa on myös kyselymuotoiset tehtävät. Kurssin läpikäyminen kaikkine materiaaleineen vie noin 8 tuntia. Alustalta löytyy myös linkkejä syventävään lisämateriaaliin.

Kuinka läpäisen kurssin?

Kurssin läpäisyyn vaaditaan kaikkien kurssin osa-alueiden läpikäyminen ja kurssialustalla olevien tehtävien suorittaminen. Tämän lisäksi osallistujilta pyydetään palautetta kurssista suorittamisen jälkeen. Mikrokurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Tietoa ohjaajista

Future Proof -ennakoinnin perusteet yrittäjille -mikrokurssi on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttaman Future Proof Kymenlaakso -hankkeen toimia. Ohjaajana kurssilla toimii projektipäällikkö Kati Viljakainen, muotoilija (YAMK). Viljakaisen mielenkiinnon kohteena on erityisesti palvelumuotoilun yhdistäminen tulevaisuuskestävään kehittämiseen.

Osan kurssimateriaaleista on tuottanut Irina Kujanpää, strateginen muotoilija, onnistumisen puolestapuhuja ja palvelumuotoilun väitöstutkija.

Future Proof -ennakoinnin perusteet yrityksille -mikrokurssi on tuotettu Future Proof Kymenlaakso -hankkeessa. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2022-31.8.2023. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on osa Covid-19 -pandemiasta johtuvia toimia.

Onko sinulla kysyttävää?

Toivomme, että nautit kurssista! Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista, älä epäröi ottaa yhteyttä Edufication@xamk.fi.

Welcome to the Arctic food from Finland course!

The goal of this course is to add your knowledge of arctic Finnish food. This course also invites you to come and experience the arctic nature and its edible treasures. During this trip to arctic food you will learn why it is healthy and tasty.
You will also get the idea how Finnish people usually gather berries and fish and cook delicious meals out of them.

About the Instructor

Instructor on this course, your guide to arctic food is Eliisa Kotro, Senior Lecturer in the department of Tourism and Hospitality Management and Youth work.

Content

 • This course contains of six sections. Each section consists of an introductory video, facts of the theme in a powerpoint presentation, and an activating task.
 • We advice you to go through them in the order they are listed on the content page. This way you’ll start with the basics and move along to the more challenging topics.

It takes about 2 hours to complete the course. The material with plenty of pictures is easy to read through.

Tasks

In this course there is one mandatory quiz, one mandatory course feedback in the end of the board and several mandatory tasks to complete.
There are several tasks, which require writing or taking photos and downloading them to the platform. One task requires visiting a local market or a shop and take a picture.

Assessment

Micro Course will be assessed passed/failed. The tasks are obligatory to provide evidence of your learning outcomes if you want to get the certificate via email

Questions

If you have any questions regarding the course material or the pedagogical content, you can send them to edufication@xamk.fi. We aim to answer you within a week. Thank you for your patience and enjoy the learning!

Don’t forget to answer the course feedback to receive a certificate.

Welcome to the Micro Course on reflecting your relationship with nature through photography!

In this course you will learn the basic settings of your mobile phone camera and how to take photos easily. How to take photos of something you cannot see and how to tell a visual story with photography. How to describe your own relationship with nature with photography.

This is the course for you, if you are interested in your relationship with nature and how to describe it through photography.

You don’t need any experience about taking photos with your phone or about your relationship with nature. That’s why this course exist. Welcome to take adventure with me in the world of storytelling photography and nature!

Content

 • This Micro Course consists of 7 sections which include videos, links, activating tasks and quizzes.
 • The workload on this course is approximately 10 hours. Meet the instructor
 • How to take photos with your phone – the easy way
 • What is your relationship with nature?
 • The master plan – how do you take photos and where?
 • Into the wild – let’s go outside!
 • How was it? Let’s take a look at the picture and see what it tells us + bonus
 • Final section

Tasks

Completing this course involves 4 mandatory tasks and 1 mandatory course feedback. Please go them through in the order of the Content page. This way you start with the basics and move on to the more challenging topics.

Assessment

The Micro Course is assessed on the scale Pass/Fail. Receiving a certificate via email requires completing all mandatory activities, and at least 50% of them correctly.

Skills you gain

After completing the course, you are able to answer the following questions: How to take amazing photos easily?

 • How to take photo of something you cannot see?
 • How to tell a visual story with photography?
 • How to describe your own relationship with nature with photography?

About the instructor / instructors

Your instructor is Anna-Katri Hänninen, a professional photographer. She is also a community educator and second generation art gallerist. She has been teaching photography several years as well. Anna-Katri is specialise in personalised and unique portraits. In her artistic work she illustrates Finns relationship with nature and tell the visual stories of people, the lakes and forest. Anna-Katri Hänninen believes that through photography you can tell a story of your own nature.

Questions

In case of questions on the course material or pedagogical content, please ask us through the email edufication@xamk.fi. We aim to answer within a week, and wish you an enjoyable learning experience.

Don’t forget to answer the course feedback at the end of the course to receive a certificate!

Basics on survival in the Finnish forests

The How to Survive in Finnish nature Micro Course takes you to different parts of Finland from the sea to Lakeland and from the forests to the fells of Lapland. During this course, you will find out how diverse the Finnish nature is and learn how to be able to experience it by yourself.

This Micro Course provides you with all necessary information on how to make it through your first forest hikes by yourself. We will cover essential topics from the history of the lakes to how to safely start a campfire in the forest. You will be introduced to everyone’s rights in Finland.

Content

This Micro Course consists of 7 parts which include videos, links, activating tasks and quizzes. The workload on this course is approximately 10 hours.

 • Introductory part
 • Everyone´s rights
 • National parks
 • Forest
 • Water
 • Fire

Tasks

Completing this course involves 3 mandatory tests and 1 mandatory course feedback. Please go them through in the order of the Content page. This way you start with the basics and move on to the more challenging topics.

Assessment

The Micro Course is assessed on the scale Pass/Fail. Receiving a certificate via email requires completing all mandatory activities, and at least 50% of them correctly.

Skills you gain

After completing the course, you are able to to answer to the following questions:

 • How and where to hike in Finland?
 • What am I allowed to do in the Finnish nature?
 • Where to find reliable information about national parks?
 • What should I take with me to the forest and what will be provided there?
 • How and where to start acampfire in the finnish forest?

About the instructor

Your instructor is Olli Järvenkylä, Wilderness Guide, Community Manager.

Questions

In case of questions on the course material or pedagogical content, please ask us through the email edufication@xamk.fi. We aim to answer within a week, and wish you an enjoyable learning experience.

If you want to receive a Certificate don’t forget to answer the course feedback.