Home - My Courses - Future Proof – ennakoinnin perusteet yrityksille

Future Proof – ennakoinnin perusteet yrityksille

Current Status
Not Enrolled
Price
0 €
Get Started

Tutkimukset osoittavat, että ennakointia hyödyntävät yritykset ovat kannattavampia ja kasvavat nopeammin kuin yritykset keskimäärin. Kuitenkin hyvin harva yritys hyödyntää ennakointia systemaattisesti.
Tämän kurssin avulla opit ennakoinnin perusteet ja ymmärrät, miten voit huomioida toimintaympäristön muutosilmiöitä omassa liiketoiminnassasi. Kurssi on suunnattu erityisesti pienille yrityksille, mutta sopii ennakointiosaamisen kasvattamiseen laajemminkin. Paras hetki aloittaa ennakointi ja tuoda hyödyt osaksi omaa päätöksentekoasi on nyt!
  • Ymmärrät, mitä ennakointi tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on yrityksille.
  • Perehdyt muutosilmiöistä kertoviin lähteisiin ja osaat etsiä merkkejä muutoksesta omasta toimintaympäristöstäsi.
  • Haastat omaa tulevaisuuskuvaasi ja harjoittelet vaihtoehtojen näkemistä skenaarioiden avulla.
  • Tutustut keskeisiin tulevaisuustyöskentelyn menetelmiin ja pohdit, miten niitä voisi hyödyntää omassa arjessasi.

Kurssi koostuu neljästä eri teemasta, jotka ovat:

  • Ennakointi tutuksi
  • Toimintaympäristö muutoksessa
  • Tulevaisuuden mahdollisuudet
  • Tulevaisuuteen vastaaminen

Jokainen teema sisältää 1­–4 lyhyttä videota ja kirjallista materiaalia. Kurssin alussa ja lopussa on myös kyselymuotoiset tehtävät. Kurssin läpikäyminen kaikkine materiaaleineen vie noin 8 tuntia. Alustalta löytyy myös linkkejä syventävään lisämateriaaliin.

Kurssin läpäisyyn vaaditaan kaikkien kurssin osa-alueiden läpikäyminen ja kurssialustalla olevien tehtävien suorittaminen. Tämän lisäksi osallistujilta pyydetään palautetta kurssista suorittamisen jälkeen. Mikrokurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Future Proof -ennakoinnin perusteet yrittäjille -mikrokurssi on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttaman Future Proof Kymenlaakso -hankkeen toimia. Ohjaajana kurssilla toimii projektipäällikkö Kati Viljakainen, muotoilija (YAMK). Viljakaisen mielenkiinnon kohteena on erityisesti palvelumuotoilun yhdistäminen tulevaisuuskestävään kehittämiseen.

Osan kurssimateriaaleista on tuottanut Irina Kujanpää, strateginen muotoilija, onnistumisen puolestapuhuja ja palvelumuotoilun väitöstutkija.

Future Proof -ennakoinnin perusteet yrityksille -mikrokurssi on tuotettu Future Proof Kymenlaakso -hankkeessa. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2022-31.8.2023. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on osa Covid-19 -pandemiasta johtuvia toimia.

Toivomme, että nautit kurssista! Jos sinulla on kysyttävää kurssimateriaalista, älä epäröi ottaa yhteyttä Edufication@xamk.fi.