Home - My Courses - Miehistöyhteistyö ja turvallisuuskriittisyys hälytysajossa

Miehistöyhteistyö ja turvallisuuskriittisyys hälytysajossa

Current Status
Not Enrolled
Price
39,90 €
Get Started

Hälytysajo on kansainvälisesti tunnistettu riski mm. potilas-, liikenne- ja työturvallisuudelle ensihoidossa. Tutkimusten mukaan vahingon riski kasvaa aina, kun ajetaan hälytysajoa. Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole vakioitua mallia tai koulutusta hälytysajon suorittamiseksi ensihoidossa. 

Tämän kurssin avulla pyritään vastaamaan edellä mainittuun tarpeeseen tuomalla yhtenäisiä toimintatapoja ensihoitoon hälytysajon turvallisuuden kehittämiseksi. Kurssilla käsiteltävät hälytysajon turvallisuuden varmentamisen toimenpiteet ja hälytysajon miehistöyhteistyö pohjautuvat turvallisuuskriittisiltä aloilta sovellettuun crew resource managementiin (CRM). Lisäksi kurssilla tuodaan esille hälytysajon turvallisuuden nykytilaa ja siihen liittyviä tilastoja. Kurssi on suunnattu Suomessa työskenteleville ensihoidon ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä hälytysajon kouluttajille. 

Antti Jakonen

Kurssin ohjaajana toimii Antti Jakonen. Antti on koulutukseltaan ensihoitaja (YAMK) ja omaa noin kymmenen vuoden työkokemuksen ensihoidon kenttätyöstä. Hälytysajon turvallisuus on Antille erityinen mielenkiinnon kohde ja hän tekee aiheeseen liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Tämän lisäksi Antti toimii ensihoidon tuntiopettajana ja TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla sekä hoitotason ensihoitajana Kymenlaakson sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotella.

Antti Jakonen