Eduficationin tarina

Edufication = Education + Finland + Modification

Edufication syntyi koulutusammattilaisten visiosta tarjota parhaita tuotteita ja palveluja mitä suomalaiset korkeakoulut ja koulutuslaitokset tarjoavat. 

Uskomme mikro-oppimisen voimaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin hektisessä ja digitaalisessa maailmassamme.

Edufication on syntynyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, kehitystyönä.

South-Eastern Finland University of Applied Sciences - Xamk

Tiimi

Edufication-tiimi koostuu lahjakkaasta ja monialaisesta joukosta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asiantuntijoita. Tehokkuus, laatu ja asiantuntijuus ovat tärkeimmät arvomme.

Uskomme mikro-oppimisen voimaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin hektisessä ja digitaalisessa maailmassa.

Edufication tiimin esittely
Edufication team