Ensihoidon verkkokoulutukset

Xamkin ensihoidon koulutus on aktiivisesti kehittämässä uutta

Xamkin ensihoidon koulutuksessa korostuu potilasturvallisuutta parantava systemaattinen toimintamalli, jossa kommunikaatiolla ja tarkistuslistoihin tukeutumalla pyritään varmistumaan toiminnan turvallisuudesta. Tämä tapa toimia ei näy pelkästään potilaskohtaamisissa, vaan ajatusta on viety laajemmalti ensihoidon tehtäväprosessin eri vaiheisiin.

Tästä hyvänä esimerkkinä hälytysajo, johon tarjoamme verkkokurssia Eduficationin kautta sekä avoimen AMK:n tarjonnassa olevaa Ensihoitoyksikön turvallisuuskriittistä hälytysajo 2 op. toteutusta. Jälkimmäisessä hyödynnetään Xamkin Kotkan kampuksella sijaitsevaa ambulanssisimulaattoria. Tilojen, ohjaamo-ominaisuuksien ja liikevasteen vastatessa oikeaa ambulanssia.

Myös ensihoidon johtamisen koulutuksessa Xamk on vahvasti mukana. Ensihoidon johtamisen koulutuksella pyrimme lisäämään valmiuksia tilannejohtamiseen ja operatiiviseen johtamiseen, unohtamatta johdettavana olemista. Teemme laajasti yhteistyö työelämän kanssa, jolloin myös saamme viranomaisyhteistyön näkyvästi esille koulutuksessa. Pystymme mallintamaan ensihoitojärjestelmän toiminnot kokonaisuudessaan johtokeskuksesta yksittäiseen ensihoitajaan. Varsinkin johtokeskustoimintojen mallintaminen on vaatinut uusien sovellusten, tilojen ja käytänteiden kehittämistä.

Linkki ambulanssisimulaattorin sivuille:

https://www.xamk.fi/koulutus/ambulanssisimulaattori/

Kouluttajina alansa huippuja

Jouni Nurmi

Ensihoitolääketieteen verkkokoulutuksen kouluttajana toimii ensihoitolääkäri, dosentti Jouni Nurmi. Hänen koulutuspolkunsa ulottuu aina lähihoitajasta ensihoitaja AMK:n kautta anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi.

Jouni on työskennellyt lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:ssa yli kymmenen vuoden ajan. Lääketieteen opintojen alusta saakka hän on tehnyt aktiivista tutkimustyötä ensihoidon parissa ja ohjannut sittemmin useita väitöskirjoja alalta. Opettaminen on ollut aina lähellä sydäntä ja viime vuosina hän on innostunut verkko-opetuksen tuomista mahdollisuuksista.

Jouni Nurmi
Antti Jakonen

Antti Jakonen

Antti Jakonen on koulutukseltaan ensihoitaja (YAMK) ja omaa noin kymmenen vuoden työkokemuksen ensihoidon kenttätyöstä. Hälytysajon turvallisuus on Antille erityinen mielenkiinnon kohde ja hän tekee myös aiheeseen liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.