Ensihoitolääketiede

Kokonais-
valtainen
etäkoulutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutus, Edufication-tiimi sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmi ovat kehittäneet yhdessä kokonaisvaltaisen etäkoulutuksen ensihoitolääketieteestä.

 • Yli 100 videoluentoa
 • Täysin automatisoitu
 • Opiskele ajasta ja paikasta riippumattomasti
 • Perustuu viimeisimpään tutkimustietoon

Kenelle?

 • Ensihoidossa työskentelevät
 • Akuuttihoitotyötä tekevät
 • Ensihoidon opiskelijat
 • Sairaanhoidon opiskelijat

quote

Koulutuspaketti on ollut suurena apuna itseopiskelussa. Verkosta löytyvä kokonaisuus on helposti saatavilla ja opiskelu onnistuu omien aikataulujen mukaan joustavasti.

Sini Palvimo Kymsote ensihoito
quote

Luennoista on helppo kerrata yksittäisiä aihealueita tai opiskella suurempia kokonaisuuksia. Elävämpää ja monimuotoisempaa opiskelua, kuin pelkän kirjan tankkaaminen.

Sini Palvimo Kymsote ensihoito
quote

Jouni Nurmen ensihoitolääketieteen koulutuskokonaisuus tarjoaa yhden hyvän työkalun osaamisen hallintaan. Hyödynnämme tarjolla olevaa kokonaisuutta koulutuksissamme aktiivisesti.

Jaana Virtanen Koulutusensihoitaja Kymsote ensihoito
quote

Ensihoitolääketieteen oppimisalusta sopii niin itseopiskeluun, kuin myös koulutuspäivien tueksi laajentamaan ja syventämään osaamista.

Jaana Virtanen Koulutusensihoitaja Kymsote ensihoito
quote

Jounin luentosarjalla aikoinaan olleena pakko sanoa, että Jouni on yksi parhaista kouluttajista, joita mulla on koskaan ollut. Mieletön kyky esittää monimutkaisetkin asiat ymmärrettävästi ja todella mieleenpainuvasti + tehdä luennoista tosi mielenkiintoisia.

Jarna Rintaniemi
 1. Kurssin ja kouluttajan esittely
  • Tässä osiossa esitellään kurssi ja kouluttaja Jouni Nurmi.
 2. Elvytys
  • Ymmärrät elvytyksen aikaista patofysiologiaa, hoitomenetelmiä, eri taktiikoita potilaskohtaiseen hoidon räätälöintiin. Linkeistä löytyvät demonstraatiot erotusdiagnostiikasta ja elvyttäen kuljettamisesta.
 3. Hengitysvajaus
  • Ymmärrät hengitysvajauksen mekanismit, jotka johtavat lisääntyneeseen hengitystyöhön tai hapenpuutteeseen sekä eri hoitomuotojen vaikutusmekanismit.Tässä moduulissa käydään läpi lisäksi verikaasuanalyysin tulkintaa ja NIV-hoidon periaatteita.
 4. Rintakipu ja sydämen vajaatoiminta
  • Perehdyt rintakipuisen potilaan erotusdiagnostiikkaa, EKG:n iskemiatulkintaa, akuutin sepelvaltimotautikohtauksen hoidon periaatteet sekä sydämen vajaatoiminnan ilmenemismuotoja.
 5. Rytmihäiriöt
  • Perehdyt nopeisiin rytmihäiriöihin. Ymmärrät nopeiden rytmihäiriöiden mekanismit ja niiden luonteen.
 6. Akuutit neurologiset ongelmat
  • Tässä moduulissa käydään läpi keskeisimmät ensihoidossa kohdattavat akuutit neurologiset ongelmat: aivoverenkierron häiriöt sekä pitkittynyt epileptinen kohtaus. Lisäksi perehdyt tajunnantason määrittämiseen, kallonsisäisen tajuttomuuden syyn tunnistamiseen sekä kohonneen kallonsisäisen paineen merkitykseen.
 7. Sokki ja sepsis
  • Ymmärrät sokin patofysiologiaa, sen tunnistamista ja sepsiksen hoitoa. Lisäksi selitetään nestehoidon periaatteet.
 8. Vammapotilas
  • Perehdyt vaikeasti vammautuneisiin potilaisiin ja heidän ensihoitoon
 9. Lasten ensihoito
  • Tässä moduulissa käydään läpi fysiologisia ja anatomisia erityispiirteitä eri ikäisillä lapsilla siltä osin kuin ensihoidon kannalta merkityksellistä. Lisäksi esitellään apuvälineitä työkuorman vähentämiseksi lapsipotilasta hoidettaessa ja käydään läpi nestehoidon periaatteet.
 10. Anestesiologia
  • Ymmärrät anestesiaintubaatioprosessin. Tätä tukemaan moduulissa käydään läpi simuloidun ensihoitotehtävän kautta anestesiaintubaatioprosessi. Lisäksi käydään läpi hengityskonehoidon perusperiaatteita.
 11. Farmakologia
  • Tässä moduulissa käydään läpi ensihoidon kannalta olennaiset periaatteet farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta – eli mitä lääkkeet tekevät elimistölle ja mitä elimistö tekee lääkkeille. Ensihoidossa käytettävät lääkkeet käydään ryhmittäin läpi.
 12. Kliininen pätöksenteko
  • Päätöksenteko, kuten työdiagnoosin päättäminen, on altista virheille. Näiden syitä tiedetään ja onneksi käytettävissä on keinoja virheiden välttämiseksi. Tässä moduulissa esitellään tilastollisia periaatteita päätöksentekoon liittyen, esitellään eri päätöksentekotavat, virhetyypit ja mahdollisuuksia kehittyä kliinisessä päätöksenteossa.
 13. Vastauksia kysymyksiin
  • Tässä osiossa Jouni Nurmi vastaa käyttäjäkysymyksiin

Opiskeltuasi kaikki ensihoitolääketieteen oppimisalustan aihepiirit olet saanut kattavan tietopaketin ensihoitolääketieteen eri osa-alueista. Ymmärrät ilmiöitä laajemmin niin fysiologian, patofysiologian ja farmakologian näkökulmasta. Pystyt paremmin perustelemaan toimintaasi ja omaat vahvemman tietopohjan.

Lue lisää
koulutuksen tuotesivulta!

Kouluttaja

Jouni Nurmi

Kurssin opettajana toimii ensihoitolääkäri, dosentti Jouni Nurmi. Hänen koulutuspolkunsa ulottuu aina lähihoitajasta ensihoitaja AMK:n kautta anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi.

Jouni on työskennellyt lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:ssa yli kymmenen vuoden ajan. Lääketieteen opintojen alusta saakka hän on tehnyt aktiivista tutkimustyötä ensihoidon parissa ja ohjannut sittemmin useita väitöskirjoja alalta. Opettaminen on ollut aina lähellä sydäntä ja viime vuosina hän on innostunut verkko-opetuksen tuomista mahdollisuuksista.

Jouni Nurmi

Mikä on Edufication?

Edufication = Education + Finland + Modification

Edufication syntyi koulutusammattilaisten visiosta tarjota parhaita tuotteita ja palveluja mitä suomalaiset korkeakoulut ja koulutuslaitokset tarjoavat. 

Uskomme mikro-oppimisen voimaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin hektisessä ja digitaalisessa maailmassamme.

Edufication on syntynyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, kehitystyönä.

South-Eastern Finland University of Applied Sciences - Xamk