Masterclass: Kliininen päätöksenteko ensihoidossa

Miten vältän virheen päätöksenteossa ensihoitotilanteessa?

Verkkoluennossa perehdytään erilaisiin tapoihin ja mekanismeihin kliinisessä päätöksentossa. Erilaisten päätöksentekotapojen hyvät puolet ja niihin liittyvät riskit käydään läpi enishoidollisin esimerkein. Osallistuja saa konkreettisia työkaluja päätöksentekotaidoissa kehittyäkseen.

Merkittävä osa akuutisti sairastuneen potilaan hoidossa tapahtuvista haittatapahtumista liittyy päätöksentekovirheeseen, yleisimmin väärään (työ)diagnoosiin. Tällainen voi pahimmillaan johtaa katastrofaaliseen lopputulokseen. Päätöksentekoon liittyvät tavallisimmat virhetyypit on tutkimuksissa tunnistettu ja niiltä suojautumiseen on kehitetty toimivia työkaluja. Näitä soveltamalla on mahdollista kehittyä päätöksenteossa ja vähentää riskiä päätöksentekovirheelle.

Masterclassissa perehdytään analyyttisen ja intuitiivisen päätöksenteon eroihin ja periaatteisiin, virheille altistaviin tekijöihin ja näiltä suojautumiseen.

Luennolla käytettävät tapausesimerkit auttavat soveltamaan tietoa ensihoitoympäristöön.

Kenelle? Akuuttihoidossa työskenteleville, Lääketieteen- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille
Vaatimukset/aiempi tietämys: Perustiedot ensihoitoalasta
Hinta: Maksuton
Päivämäärä: 22.5.2023
Kellonaika: klo 17:30 – 19:00
Missä? MS Teams

Mitä opit?

  • Hyvät puolet ja riskit eri tyyppisissä päätöksentekotavoissa
  • Tunnistamaan tilanteita, joissa päätöksenteon lähestymistapaa kannattaa muuttaa
  • Yleisimmät virhepäätöksille altistavat mekanismit (esimerkkejä ensihoidosta)
  • Konkreettisia keinoja välttää päätöksentekovirheitä

Ilmoittaudu tästä!

Nimi(Pakollinen)
Jouni Nurmi

Jouni Nurmi

Luennoitsija toimii ensihoitolääkäri, dosentti Jouni Nurmi. Hänen koulutuspolkunsa ulottuu aina lähihoitajasta ensihoitaja AMK:n kautta anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi.

Jouni on työskennellyt lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:ssa yli kymmenen vuoden ajan. Lääketieteen opintojen alusta saakka hän on tehnyt aktiivista tutkimustyötä ensihoidon parissa ja ohjannut sittemmin useita väitöskirjoja alalta. Opettaminen on ollut aina lähellä sydäntä ja viime vuosina hän on innostunut verkko-opetuksen tuomista mahdollisuuksista.

Kokemuksia Jounin luennoille osallistuneilta:

Kokemuksia Jouni Nurmen luennoista:

quote

Jounin ulosanti on kyllä selkeää ja ammattitaito näkyy opetuksessa.

quote

Tällainen kaikille helposti saatavilla oleva, ajantasaista tietoa sisältävä ja ammattitaidolla tehty koulutus on erittäin hyödyllistä ja tärkeää kentällä työskenteleville.

quote

Jounin luennot ovat olleet jo kouluajoilta suosikkejani. Osaa selittää asiat ymmärrettävästi ja poimii oleelliset asiat esiin!

quote

Tämmöisiä kaipaan lisää. Ilmaisia luentoja päivän polttavista kiinnostavista asioita, jotka liittyvät juuri ensihoitoon. Ja luennoitsija Nurmi on aivan huippu!!! Juuri hänen pitämiään luentoja kaipaan.

quote

Luento oli johdonmukainen ja selkeä. Mielenkiinto aiheeseen pysyi koko luennon ajan.

quote

Kiitos hyvästä luennosta 🙂 oli hyvin mielenkiintoinen aihe ja Jouni toi asiat esiin Jounin tyylisesti, rauhallisesti ja selkeästi! Lisää näitä 🙂