Masterclass: Mitä tehdä kammiovärinäkierteelle?

Uhkaava sydänperäinen äkkikuolema ilmenee usein sydänpysähdyksenä, jossa ensimmäisenä rytminä havaitaan kammiovärinä. Useimmiten kammiovärinä saadaan lopetettua defibrillaatiolla ja tämä johtaa suotuisassa tilanteessa verenkierron palautumiseen ja potilaan selviytymiseen. Joskus kammiovärinä kuitenkin jatkuu toistuvista defibrillaatioyrityksistä ja rytmihäiriölääkityksestä huolimatta. Viime vuosina on tapahtunut merkittäviä muutoksia näiden potilaiden hoitomahdollisuuksissa.

Jouni Nurmen verkkoluennossa käydään läpi periaatteet ja tutkimusnäyttö uusista kammiovärinän hoitomuodoista: kaksoisdefibrillaatio (engl. double sequential external defibrillation) ja kehon ulkoisen happeutuksen käyttö sydänpysähdyksen aikana (ECPR).

Kenelle? Akuuttihoidossa työskenteleville, Lääketieteen- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille
Vaatimukset/aiempi tietämys: Hoitoelvytysprosessin tuntemus
Hinta: Maksuton
Päivämäärä: 30.3.2023
Kellonaika: klo 17:30 – 19:00
Missä? MS Teams

Mitä opit?

  • Toistuvan tai jatkuvan kammiovärinän syyt
  • Paineluelvytyksen laadun vaikutus kammiovärinän hoidossa
  • Defibrillaation onnistumiseen vaikuttavat tekijät
  • Kaksoisdefibrillaation periaate ja tutkimusnäyttö sen tehokkuudesta
  • ECMO-hoidon käytön periaatteet ja hoitotulokset sydänpysähdyksen hoidossa

Ilmoittaudu tästä!

Nimi(Pakollinen)
Jouni Nurmi

Jouni Nurmi

Luennoitsija toimii ensihoitolääkäri, dosentti Jouni Nurmi. Hänen koulutuspolkunsa ulottuu aina lähihoitajasta ensihoitaja AMK:n kautta anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi.

Jouni on työskennellyt lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:ssa yli kymmenen vuoden ajan. Lääketieteen opintojen alusta saakka hän on tehnyt aktiivista tutkimustyötä ensihoidon parissa ja ohjannut sittemmin useita väitöskirjoja alalta. Opettaminen on ollut aina lähellä sydäntä ja viime vuosina hän on innostunut verkko-opetuksen tuomista mahdollisuuksista.

Tutustu myös näihin verkkokoulutuksiin: