Etusivu - References - Tutors Finland Oy

Tutors Finland Oy

16.12.2021

Edufication case: Tutors Finland Oy

Kansainvälinen yhteistyö tähtää yhteiskunnallisen osaamisvajeen korjaamiseen Espanjassa

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Edufication-palvelu ja Tutors Finland Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisen osaamisvajeen korjaaminen digitaalisten oppimismallien tukemana. Tutorsin toiminta on nykyisellään keskittynyt yhteiskunnallisten palvelujen kehittämiseen Espanjassa ja erityisesti sen maaseutualueilla, joilla peruspalvelujen saanti on heikentynyt tai jäänyt jälkeen nykyisellään. 

“Olemme toiminnassamme sitoutuneet yhteiskunnallisesti vaikuttaviin projekteihin, joiden avulla voidaan kehittää matalan kynnyksen digitaalisia palveluja. Eduficationin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen avulla paneudumme Etelä-Espanjassa, Malagan alueella sijaitsevan Rondan vuoristoalueen asukkaiden arjen haasteisiin”, kertoo Tutorsin toimitusjohtaja Filip Bovin.

Filip Bovin

“Aluetta ja sen asukkaita ovat viime aikoina rasittaneet erityisesti ankarat metsäpalojaksot. Näiden yhteydessä on noussut esiin tarve tukea ja kehittää kriisitilanteiden hoitomalleja, joista erityisesti ensiaputaitojen koulutus kylissä tukee ammattilaisten hoidon laadun mahdollisuuksia. Siksi lähdemme nyt rakentamaan vuoristoalueen asukkaiden koulutusmallia, jolla nostetaan yhteisöjen omaa kyvykkyyttä ensihoitoon”, jatkaa Bovin.

Alueella useampi kylä sijaitsee sananmukaisesti vuoren päällä, jolloin teiden serpentiinimäisyys ja tievalaistuksen puute tekevät siirtymiset erittäin haastavaksi kylien välillä. Kylien sisällä vuoristo-olosuhteiden aiheuttama teiden kaltevuus taasen tekee liikkumisen hankalaksi, ja varsinkin sateisen talvisesongin aikana kaatumiset ovat yleisiä.

“Tavoitteemme on nostaa alueen asukkaiden ensihoidon ymmärrystä ja toiminnallista valmiutta, jolla voidaan potilaan tilaa turvata varsinaista apua odotellessa. Vuoriston haastavuudesta ja sääolosuhteista johtuen, avun saannissa paikalle saattaa hyvinkin kestää. Ensiapuyksiköitä ei myöskään ole kaikissa kylissä, joten ambulanssit ja helikopterit tulevat vähintään 20–30 minuutin matkan päästä, riippuen kylistä,” Bovin taustoittaa alueen tarpeita. Kuten Suomessakin, pienten kylien asukasprofiili on vanheneva. “Voidaan sanoa, että kylät ovat ns. uhanalaisia sillä väkiluku laskee, keskiarvoikä nousee ja palvelut vähenevät, joten täytyy miettiä uusia”, jatkaa Bovin.

Suomalainen teknologia, paikallinen sisältö ja ohjaus

Yhteistyöprojektissa Eduficationin ja Tutorsin tiimin lisäksi on mm. johtava tutkijalääkäri Francisco Moya, joka työskentelee Espanjan suurimpiin sairaalaketjuihin kuuluvan Vithas groupin Vithas Xanit Internatonal Hospital sairaalassa, sekä aina tarpeen mukaan muita paikallisia asiantuntijoita.

“Toteutamme kansainvälisen oppimisen kehittämisen hybridimallin yhteistyönä suomalaisten ja espanjalaisten asiantuntijoiden välillä. Edufication tarjoaa verkkopedagogisen pohjan ja osaamisen muotoilun asiantuntijuuden, minkä pohjalta lähiopetus voidaan toteuttaa paikallisesti. Tutors yhdessä paikallisen johtavan tutkijalääkärin kanssa toteuttaa tarvittavan kurssisisällön ja varmistaa sen soveltuvuuden paikalliseen lainsäädäntöön ja terveydenhuollon vaatimuksiin,” kertoo projektipäällikkö Pekka Pulkkinen Eduficationista.

“Oppimisalustan avulla alueen asukkaat voivat opiskella laadukkaasti suunniteltua verkko-oppimissisältöä paikasta riippumatta. He voivat verkkokurssin tuella myös valmistautua lähiopetukseen ja halutessaan palata tutkimaan asioita, jotka jäivät epäselviksi”, jatkaa Pulkkinen.

Tutors näkee toiminnan perustamisen ja osaamisen kehittämisen paikallisesti keskeisenä projektissa.

“Alueella on yleisesti ottaen suuria digitaalisia tarpeita. Yritykset tarvitsevat toimintansa kehittämiseen apuja, seniori-ikäisille tarkoitettuja palveluja yritetään uusia, mutta ennen kaikkea alueella asuvien turvallisuus on varmistettava ja siitä on hyvä lähteä liikkeelle uuden yhteistyön voimin”, pohtii Filip Bovin.

Tutors Finland Oy lyhyesti:

Tutors Finland Oy on vuodesta 2017 tarjonnut erilaisia digikehitykseen liittyviä asiantuntijapalveluita Espanjan Aurinkorannikon alueella yrityksille, yhdistyksille ja myös yksityisille. Tutorsin taustalla on vahva opetus- ja sosiaalialialan tuntemus, mikä on suuresti ollut vaikuttamassa sen nykyisiin yhteisöllisiin projekteihin. Vuoden 2019 kesällä Tutors käynnisti ensimmäisen matalan kynnyksen vapaaehtoisprojektin nimeltään Street Hockey – Fuengirola (fb.com/streethockey.tutors), joka on pysynyt toiminnassa pandemian läpi ja jatkuu edelleen viikoittain. Lisätietoja linkedin.com/company/tutorsfi/ .

YOU MIGHT ALSO LIKE

Physical activity in daily life promotes heart health

News

Lue lisää

Arjen aktiivisuus tukee sydänterveyttä

Tiedote

Lue lisää

Kirjoita parempaa englantia tekoälyn avulla

Tiedote

Lue lisää