Miehistöyhteistyö ja turvallisuuskriittisyys hälytysajossa

Hälytysajo on kansainvälisesti tunnistettu riski mm. potilas-, liikenne- ja työturvallisuudelle ensihoidossa. Tutkimusten mukaan vahingon riski kasvaa aina, kun ajetaan hälytysajoa. Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole vakioitua mallia tai koulutusta hälytysajon suorittamiseksi ensihoidossa. Tämän kurssin avulla pyritään vastaamaan edellä mainittuun tarpeeseen tuomalla yhtenäisiä toimintatapoja ensihoitoon hälytysajon turvallisuuden kehittämiseksi.

Mitä opit?

Herättää turvallisuuskriittistä ajattelua hälytysajoa kohtaan.

Mitä voidaan tarkoittaa turvallisuuskriittisellä miehistöyhteistyöllä hälytysajossa?

Miten Crew Resource Managementia on mahdollista soveltaa hälytysajoon?

Miten turvallisuuskriittistä miehistöyhteistyötä voidaan käyttää hälytysajon turvallisuuden edistämiseksi?

Info

No Certificate

Itseopiskelu

8 tuntia

Antti Jakonen

Miehistöyhteistyö ja turvallisuuskriittisyys hälytysajossa

  • Ensihoidossa työskentelevät, akuuttityötä tekevät, ensihoidon opiskelijat, sairaanhoidon opiskelijat
  • Suomi

Kurssi koostuu neljästä erillisestä osiosta, jotka ovat:  

  • Hälytysajon turvallisuuden nykytila ja riskitekijät , 
  • Crew Resource Management (CRM) ja miehistöyhteistyö hälytysajossa , 
  • Hälytysajon turvallisuuden tarkistusprotokollat  ja  
  • Strukturoitu kommunikointi hälytysajossa. 

Kurssi on rakennettu siten, että aluksi käydään läpi hälytysajon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja nykytilaa. Tämän jälkeen kurssi painottuu CRM:n osa-alueisiin ja niistä sovellettuihin hälytysajon turvallisuuden varmistamistoimenpiteisiin. Kurssin läpikäymiseen kaikkine materiaaleineen menee arvioidusti noin kahdeksan tuntia. 

Kurssin kokonaistavoitteena on hälytysajon turvallisuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen päästään kurssilla pienempien osatavoitteiden avulla.  

Tämän verkkokurssin keskeisimpinä osatavoitteina on:  

  • herättää kurssin osallistujissa turvallisuuskriittistä ajattelua hälytysajoa kohtaan nostamalla esiin hälytysajon turvallisuuden riskitekijöitä ja nykytilaa sekä erityisiä turvallisuuskriittisiä kohtia  
  • havainnollistaa, mitä voidaan tarkoittaa turvallisuuskriittisellä miehistöyhteistyöllä hälytysajossa ja miten crew resource managementia on mahdollista soveltaa hälytysajoon  
  • näyttää, miten turvallisuuskriittistä miehistöyhteistyötä voidaan käyttää hälytysajon turvallisuuden edistämiseksi.  

Kurssin läpäisyyn vaaditaan kaikkien kurssin osa-alueiden läpikäyminen ja keskustelualustalla tapahtuvaan keskusteluun osallistuminen. Tämän lisäksi osallistujilta pyydetään palautetta kurssista suorittamisen jälkeen. 

Tietoja kouluttajasta

Antti Jakonen

Antti Jakonen on koulutukseltaan ensihoitaja (YAMK) ja omaa noin kymmenen vuoden työkokemuksen ensihoidon kenttätyöstä. Hälytysajon turvallisuus on Antille erityinen mielenkiinnon kohde ja hän tekee aiheeseen liittyvää väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

Arvostelut

Tälle kurssille ei vielä ole arvosteluja.

Muut olivat kiinnostuneita