Home - My Courses - Akuutit neurologiset ongelmat

Akuutit neurologiset ongelmat

Tässä moduulissa käydään läpi keskeisimmät ensihoidossa kohdattavat akuutit neurologiset ongelmat: aivoverenkierron häiriöt sekä pitkittynyt epileptinen kohtaus. Molemmissa ensihoidolla on keskeinen rooli potilaan toimintakyvyn säilyttämisessä. Lisäksi perehdytään tajunnantason määrittämiseen, kallonsisäisen tajuttomuuden syyn tunnistamiseen sekä kohonneen kallonsisäisen paineen merkitykseen.
Käypä hoito -suositus: Pitkittynyt epileptinen kohtaus
https://www.kaypahoito.fi/kht00039

Käypä hoito: Aivoinfarkti ja TIA
https://www.kaypahoito.fi/hoi50051