Home - My Courses - Anestesiologia

Anestesiologia

Elossa olevan potilaan hengitystien turvaaminen intubaatiolla edellyttää anestesiaa tai vähintään syvää sedaatiota. Tähän liittyy riski elintoimintojen häiriintymisestä ja komplikaatioista. Vakioitu toimintatapa ja tiimin sujuva yhteistyö on edellytys turvalliselle ensihoidossa toteutetulle anestesialle.

Tässä moduulissa käydään läpi anestesiaintubaatioprosessi, demonstroidaan simuloitu anestesiaintubaatiotehtävä ja käydään läpi hengityskonehoidon perusperiaatteita.