Home - My Courses - Eläinsuojelutoimijoiden erilaiset roolit

Eläinsuojelutoimijoiden erilaiset roolit

Kurssin toisessa osiossa tutustut eläinsuojelutoimijoiden rooleihin ja siihen mikä on vapaaehtoisen rooli kissakriisin ratkaisemisessa. Otat myös haltuun yleisiä sääntöjä, joita tulee noudattaa kissojen loukuttamisessa ja sijoituksessa, kun kyseessä on populaatiopaikka.

Toisen osion jälkeen ymmärrät eläinsuojeluviranomaisten, organisaatioiden, kuntien talteenoton toimijoiden, sekä vapaaehtoisten roolin kissakriisin ratkaisemisessa.
Tämän osion suoritettuasi osaat ohjata avun tarvitsijan oikean auttamistahon luo, ja tehdä neuvontatyötä kissapopulaatioihin liittyen.
Samalla opit vapaaehtoistyötä koskevat rajoitteet eläinsuojelutyössä.