Home - My Courses - Elvytys

Elvytys

Sydänpysähdyspotilaan hoito on yksi keskeisimmistä ensihoitopalvelun tehtävistä: vaikka yksittäinen ensihoitaja kohtaa sydänpysähdyspotilaan harvoin, riippuu näiden potilaiden selviytyminen pitkälti ensihoidon toiminnasta. Sydänpysähdyksen ennusteeseen vaikuttavat potilaan ikä, sydänpysähdyksen syy, alkurytmi ja hoidonaloitusviive. Osa potilaista ei perusterveydentilansa ja tapahtumatietojen valossa hyödy elvytysyrityksestä. Tietyt potilaat hyötyvät potilaskohtaisista hoitoratkaisuista, esim. elvyttäen kuljettaminen ECMO-hoitoon. Potilaan ennusteeseen vaikutetaan merkittävästi myös verenkierron palautumisen jälkeen postresuskitaatiovaiheessa.

Seuraavissa videoissa käydään läpi elvytyksen aikaista patofysiologiaa, hoitomenetelmiä, eri taktiikoita potilaskohtaiseen hoidon räätälöintiin. Linkeistä löytyvät demonstraatiot erotusdiagnostiikasta ja elvyttäen kuljettamisesta.Tässä videossa HUS:in lääkärihelikopterin järjestämässä koulutustilaisuudessa demonstroidaan toimintamalli elvytyksen aikaiseen erotusdiagnostiikkaan.Tässä videossa HUSin lääkärihelikopterin järjestämässä koulutustilaisuudessa demonstroidaan toimintamalli päätöksentekoon ja kammiovärinäkierteessä olevan potilaan kuljetuksen aloittamiseen. Huomaa, että hoidon kriteerit ovat hieman muuttuneet tuon jälkeen, mutta toimintamalli vastaa nykykäytäntöä.

Täältä on ladattavissa Euroopan elvytysneuvoston näyttöön perustuvat hoitosuositukset sydänpysähdyspotilaan hoidosta. Ne sisältävät myös esimerkiksi takykardioiden ja bradykardioiden hoitosuositukset sekä suositusket elvytyksen jälkeiseen hoitoon. Suomalainen elvytyksen Käypä hoito -suositus pohjautuu näihin suosituksiin.

https://www.cprguidelines.eu/