Home - My Courses - Farmakologia

Farmakologia

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää farmakologian osaamista. Tässä moduulissa käydään läpi ensihoidon kannalta olennaiset periaatteet farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta – eli mitä lääkkeet tekevät elimistölle ja mitä elimistö tekee lääkkeille. Ensihoidossa käytettävät lääkkeet käydään ryhmittäin läpi.