Home - My Courses - Hengitys

Hengitys

Roolien jakamisen jälkeen hengityshoitaja tukee rankaa ja liikkuu potilaan mukana ensihoitoyksikköön hengityshoitajan paikalle ambulanssin etuosaan.

Mitä hengityshoitajan roolissa oleva tekee?

Hengityshoitajan roolissa toimiessasi sinun tulee tukea rankaa manuaalisesti, sekä tarkkailla potilaan hengitystä ja pitää hengitysteitä auki. Tarvittaessa sinun tulee manuaalisesti tukea hengitystä maski-paljeventilaatiota käyttäen sekä avata hengitystiet perusmenetelmiä käyttäen. Tehtäviisi kuuluu myös kaularangan tukeminen niin manuaalisesti kuin tarvittaessa tukikauluria käyttäen. Lisäksi huolehdit potilaalle lisähapen sekä rauhoittelet potilasta. Tärkeää on kertoa
tajuissaan olevalle potilaalle mitä tulee tapahtumaan. Lisäksi hengityshoitajan roolissa olet tärkeässä asemassa tiedon keruun kannalta.

Hengitystä tarkkaillessa sinun täytyy erityisesti kiinnittää huomiota potilaan hengitysfrekvenssiin, hengitysmekaniikkaan, happisaturaatioon sekä siihen pystyykö potilas puhumaan vaivatta lauseita. Tarvittaessa joudut myös käyttämään imua hengitysteiden imemiseksi. Sinun tulee myös huolehtia siitä, että passari asettaa potilaalle happisaturaatiomittarin.


Hengityshoitajana arvioit myös potilaan tajunnantason GCS-asteikkoa käyttäen.
Tyhjiöpatjaa tyhjennettäessä tuet kaularankaa.
Mikäli kuljetuksen aikana hengityshoitajalle ei ole tarvetta ja henkilö ei kuulu yksikön miehistöön, niin hengityshoitaja poistuu yksiköstä. Mikäli hengityshoitajalle on kuljetuksen aikana tarvetta, niin hengityshoitaja ottaa johtajan määrittelemän tehtävän, esimerkiksi tilanteessa kun potilaan hengitystä joudutaan tukemaan maski-paljeventilaatiolla tai potilaan hengitys tarvitsee erityistä tarkkailua kuljetuksen aikana.

Kuka on hyvä hengityshoitajan rooliin?

Hengityshoitajan roolissa olevan osaamisvaatimus syntyy potilaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Osaaminen on oltava potilaan rangan manuaalisesta sekä kaulurilla tukemisesta hengityksen tarkkailuun, hengitysteiden avaamiseen perusmenetelmin sekä hengityksen tukemiseen maski-palje ventilaatiolla. Lisäksi hengityshoitajan on tunnistettava riittämätön hengitys tai hengitystä uhkaavat tilanteet. Tämän vuoksi hengityshoitaja kannattaa valita vallitsevan tilanteen mukaan.

Mitä välineitä hengityshoitaja tarvitsee?

  • Muistikortti
  • Happimaski, happea
  • Kauluri

Lisäksi potilaan tilasta riippuen:

  • nielutuubi, maski + palje
  • imu
  • neulatorakosenteesi välineet

Yhteenvedossa raportoitavat asiat

A: hengitysteiden avoimuus, mahdollinen hallintaväline
B: hengitystaajuus, happisaturaatio, mahdollisen lisähapen ja tehdyt toimenpiteet
D: potilaan tajunnan, mahdolliset muutokset potilaan tajunnassa sekä pupilla löydökset.

Lisäksi hengityshoitaja arvioi yhdessä tiimin kanssa potilaan kuljetusasennon sairaalaan (huonosti tajuissaan oleva, uhka mahdollisesta oksentamisesta —> LTP)