Home - My Courses - Kliininen päätöksenteko

Kliininen päätöksenteko

Päätöksenteko, kuten työdiagnoosin päättäminen, on altista virheille. Näiden syitä tiedetään ja onneksi käytettävissä on keinoja virheiden välttämiseksi.

Tässä moduulissa esitellään tilastollisia periaatteita päätöksentekoon liittyen, esitellään eri päätöksentekotavat, virhetyypit ja mahdollisuuksia kehittyä kliinisessä päätöksenteossa.