Home - My Courses - Lasten ensihoito

Lasten ensihoito

Kriittisesti sairaat lapsipotilaat ovat harvinaisia ja yksi merkittävä haaste liittyykin näiden tunnistamiseen. Tässä moduulissa käydään läpi fysiologisia ja anatomisia erityispiirteitä eri ikäisillä lapsilla siltä osin kuin ensihoidon kannalta merkityksellistä. Lisäksi esitellään apuvälineitä työkuorman vähentämiseksi lapsipotilasta hoidettaessa ja käydään läpi nestehoidon periaatteet.