Home - My Courses - Rytmihäiriöt

Rytmihäiriöt

Tässä moduulissa esitetään yksinkertainen lähestymistapa nopeisiin rytmihäiriöihin. Sen tarkoituksenmukaista soveltamista helpottaa, jos ymmärtää rytmihäiriömekanismit ja eri rytmihäiriöiden luonteen tarkemmin. Nopean rytmihäiriön vuoksi epävakaan potilaan hoitolinja on kuitenkin aina synkronoitu kardioversio. Sen toteuttamiseen liittyviä näkökohtia käydään moduulissa myös läpi.

Tässä suosituksessa on hyvin kuvattu eteisvärinälle altistat tekijät, eteisvärinätyyppien määritelmät, hoitolinjat sekä akuutin kohtauksen hoito.

https://www.kaypahoito.fi/hoi50036
Tässä varsin syvälle menevässä hoitosuosituksessa käsitellään kohtausten akuuttihoito ja myös estolääkityksen vaihdoehdot kaikkiin supraventikulaarisiin rytmihäiriöihin. Tämä palvelee enemmän tausta-aineistona, mutta siitä löytyy akuuttihoidon osalta hyviä kaavioita ym.

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Supraventricular-Tachycardia