Home - My Courses - Sokki ja sepsis

Sokki ja sepsis

Riittämätön kudosten hapentarjonta voi seurausta monista eri sairauksista, jotka vaikuttavat eri tavalla elintoimintoihin. Seurauksen hapentarjonnan riittämättömyydestä ovat kuitenkin yhteisiä. Ensihoidossa erityisesti huomioitava sokin syy on sepsis, jonka tunnistaminen on joskus haastavaa, mutta varhaisella hoidolla voidaan parantaa potilaan toipumismahdollisuuksia.

Tässä moduulissa käydään läpi sokin patofysiologiaa, sen tunnistamista ja sepsiksen hoitoa. Lisäksi selitetään nestehoidon periaatteet.