Etusivu - News - Edufication auttoi Laureaa parantamaan käyttäjäystävällisyyttä koulutusten kirjaamisessa

Edufication auttoi Laureaa parantamaan käyttäjäystävällisyyttä koulutusten kirjaamisessa

17.8.2022

Tiedote

Edufication-tiimin palveluihin kuuluu osaamiseen, tiedon, taidon ja kokemuksen muuttaminen koulutustuotteeksi. Lisäksi tiimi ratkaisee oman verkostonsa kanssa eri organisaatioiden haasteita digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Kevään 2022 aikana Edufication-tiimi toteutti oman verkostonsa kanssa Laurealle verkkoselaimella toimivan ratkaisun MAPA®-koulutusten sertifioinnin automatisoinnissa.  

-Projektiin lähdettiin erittäin haastavalla aikataululla, jonka vuoksi projektin toteuttamiseen valittiin Tammi Digital Oy:n kokeneimmat ohjelmistokehittäjät ja suunnittelijat. Tiukasta aikataulusta huolimatta projekti onnistui hyvin ja asiakaspalaute on ollut positiivista, Tammi Digitalin teknologiajohtaja Antti Immonen taustoittaa projektin lähtökohtaa. 

Uusi järjestelmä toimii helppona ja nopeana työkaluna järjestelmään rekisteröityjen henkilöiden koulutusrekistereiden ylläpitämiseen ja se muodostaa vaadittavat todistukset suoritetuista koulutuksista. Järjestelmän suunnittelussa ja toteutusprosessissa pidettiin tärkeänä luoda järjestelmästä monikäyttöinen ja mahdollisimman dynaaminen; lopputuloksena luotiin järjestelmä, jolla asiakas voi itse perustaa järjestelmään tarvittavat koulutukset, rakentaa koulutusten raportointiin vaadittavat sisällöt sekä muodostaa koulutuksille oikeanlaiset käyttäjätasovaatimukset.  

Koulutusjärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu niin, että sitä voidaan hyödyntää myös muissa kokonaisuuksissa – uusien instanssien perustaminen on nopeaa ja simppeliä. Ohjelmiston arkkitehtuuri sallii myös tapauskohtaisten räätälöintien toteuttamisen, joka mahdollistaa laajan liiketoiminnan rakentamisen järjestelmän ympärille. 

-Meidän omat asiantuntijamme ja koko Edufication-verkosto on erittäin osaavaa ja meillä on ilo olla mukana kehittämässä koulutuksen digipalveluita nykyaikaisemmaksi sekä paremmin toimivimmaksi. Ennen kaikkea haluamme parantaa laatua ja tuoda huolella suunniteltuja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, toteaa projektipäällikkö Pekka Pulkkinen Edufication-tiimistä. 

Yhteistyö alkoi alkuvuodesta 2022 ja molemmille osapuolille oli hyvin nopeasti selvää, että Edufication-verkosto on sopiva kumppani ratkaisemaan myös Laurean MAPA®koulutusten kehittämisongelmia. Käytännön työhön osallistuivat verkkokauppa-asiantuntija Teppo Rantaniva Edufication-tiimistä sekä Edufication-palvelun teknologiakumppani Tammi Digital Oy

-Uusi järjestelmä vastaa hyvin meidän tarpeitamme ja meidän kouluttajillemme se on selkeä ja käyttäjäystävällinen. Lisäksi olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että pystymme itse muokkaamaan ja ratkaisemaan palvelussa olevia sisällöllisiä asioita, toteaa palvelukoordinaattori Minttu Riutsola Laureasta. 

Nyt toteutettu palvelu on pitkälle automatisoitu, joka vähentää merkittävästi käsin tehtävää työtä. 

Digitaaliseen liiketoimintaan liittyvät projektit ovat aina lähtökohtaisesti haastavia toteuttaa. Edufication-tiimin kanssa yhteistyö sujui hyvin ja etenkin heidän ongelmanratkaisukykynsä näyttäytyi edukseen haastavassa ympäristössä ja tiukassa aikataulussa, kertoo asiantuntija Anna Vaara, joka toimii Suomen MAPA®-keskuksen maavastaavana. 

Edufication-tiimi ja Laurea ovat jo alkaneet suunnittelemaan tulevia jatkokehitysprojekteja. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus kehittää koulutusten sisältöjä digitaaliseen muotoon. 

Lisätietoja:  

Pekka Pulkkinen, Projektipäällikkö, Xamk 
pekka.pulkkinen@xamk.fi , puh. +358 40 6300 341 

Anna Vaara asiantuntija, Suomen MAPA®-keskuksen maavastaava 
anna.vaara@laurea.fi, puh. +358 50 4380 230 

Minttu Riutsola, palvelukoordinaattori 
minttu.riutsola@laurea.fi, puh. +358 50 314 0270 

Laurea 

Laurea on kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Me Laureassa uskomme vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen, taito kohdata toinen ihminen on arvokkain pääomamme. Palvelulupauksemme ”Me Laureassa olemme juuri Sinua varten” tarkoittaa opiskelijoillemme lupausta hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupausta kumppanuudesta sekä yhdessä kehittämisestä. Arvoperustamme muodostavat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus. 

https://laurea.fi/

MAPA® 

Vuodesta 2015 Laurea on tarjonnut MAPA®-koulutuksia, ja kouluttajakoulutuksia. Koulutuksen kehitystyö alkoi Englannissa 40 vuotta sitten ja lisenssin omistava kansainvälinen CPI (Crisis Prevention Institute Inc.) jatkaa koulutuksen aktiivista kehittämistä.  

MAPA® on lyhenne sanoista ”Management of Actual or Potential Aggression” eli haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta. Se on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin. MAPA® on laadunvarmistettu ja kansainvälisesti laajasti käytetty menetelmä, jonka tehokkuudesta ja soveltuvuudesta on runsaasti kokemusta eri puolilta maailmaa. Menetelmää on arvioitu ja akkreditoitu useiden kansainvälisten toimijoiden taholta ja se käy säännöllisesti läpi jatkuvaa laadunarviointia ja valvontaa. MAPA®-koulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas kunnioittavasti. 

https://suomenmapakeskus.fi

Contact Us

Are you interested in finding out how we could help you to improve your organisational learning? Or perhaps you want to promote your educational materials in our worldwide online store? We are here to help you, contact us now!

Contact us

Join our mailing list

* indicates required