Susanne Ångerman

Tempauduin PTT-toimintamallin kehitykseen mukaan alkutaipaleella. Koulutukseltani olen anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ja olen työskennellyt päätoimisena ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 12 vuoden ajan. Olen erittäin kiinnostunut vammapotilaan ensihoidosta ja siihen liittyvästä toimintamallien yhdenmukaistamisesta ja tiimityöstä. Verituotteiden käyttö kentällä on lääkäriyksikkötoiminnassa yksi vastuualueistani. Olen intohimoinen simulaatio-ohjaaja ja kouluttaja niin ensihoitajille kuin ensihoitolääkäreillekin. Olen myös tutkinut toimintatapojen muuttamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa ensihoidossa.